HRM-advies

Een doordacht personeelsbeleid is een voorwaarde voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Misschien weet jeu wel welke kant het op moet met de organisatie, maar twijfelt u of u daarvoor wel de juiste mensen hebt. Graag denk ik met u mee over een doelmatig HRM-beleid.

Dat begint bij het maken van een analyse van de organisatie. Waar staan we? Welke kant gaan we op? Wat is daarvoor nodig? Ook kijken we naar de huidige samenstelling van het bedrijf, en naar individuele medewerkers: welke rol kunnen zij (beter) vervullen? Het meedenken in een beoordelings- en planningscyclus behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Ons HRM-advies bevindt zich op het snijvlak van individuele en organisatorische ontwikkeling. Een organisatie kan pas groeien als medewerkers op de juiste plek zitten en hun talenten worden benut. Met deze brede benadering van HRM, en methodes vanuit de psychologie, houden we oog voor zowel de medewerker als het grotere geheel.

Marius van Zanten, BUVA – “Onze ervaring met V&P is positief geweest. Wij hebben gemerkt dat zij verstand van zaken hebben maar ook oog hebben voor de menselijk kant van de kandidaten.
Het resultaat van de assessments bij V&P heeft voor onze organisatie het gewenste doel bereikt. “