Loopbaantraject: werkwijze

Het loopbaantraject van V&P wordt begeleid door een adviseur en beslaat drie gesprekken:

Intakegesprek: kennismaking, verkenning van het probleem en opdracht: zelfinzicht.
Online vindt afname van psychodiagnostische tests plaats die inzicht bieden in de unieke combinatie van persoonlijke eigenschappen, motivatie, interesses en capaciteiten.

Analysegesprek: bespreking opdracht en testresultaten, verkenning loopbaanmogelijkheden op basis van de verkregen inzichten. Opdracht: nader onderzoek loopbaanmogelijkheden.

Adviesgesprek: bespreking opdracht, vergelijking resultaten met persoonlijkheidsprofiel, bespreking en afweging van alle belangrijke aspecten van de loopbaanmogelijkheden. Alle resultaten van het loopbaantraject worden verwerkt in een rapportage. Deze rapportage helpt bij het maken van verdere loopbaankeuzes.

Advies van Verhoeks & Provily

Anja, 33 jaar – “Erg leerzaam. Eigenlijk een aanrader voor iedereen, ook als je denkt dat je een goede keuze hebt gemaakt. Je komt tot nieuwe en andere inzichten over jezelf.”